Zwroty i reklamacje

Czas na zwrot towaru

Klient (konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Procedura zwrotu towaru

By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży/kupna z zachowaniem regulaminowego terminu 14 dni, należy w jednoznaczny sposób poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży/kupna. Informację należy przekazać w wybranej formie pisemnej:

1)    przy pomocy wydrukowanego formularza reklamacji/zwrotu dostępnego na stronie www.orienteglamour.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty”;

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

2)      przy pomocy poczty elektronicznej, kierując na adres e-mail bok@orienteglamour.pl oświadczenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer konta bankowego oraz numer zamówienia, informację dotyczącą produktu, datę zakupu;

3)      drogą pocztową na adres:

         Oriente s.c.

         ul. Sępia 19/3

        30-245 Kraków

Zwracany towar powinien być odesłany w stanie niezmienionym (niedopuszczalne są ślady użytkowania, zabrudzenia, zniszczenia), w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony, by nie został uszkodzony lub zniszczony w czasie transportu. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu oraz dowód zakupu produktu – paragon lub fakturę VAT.

Zwracany towar należy odesłać na adres:

         Oriente s.c.

         ul. Sępia 19/3

         30-245 Kraków

Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Uwaga!

Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem!

 

Zwrot pieniędzy

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 Dla usprawnienia procesu zwrotu pieniędzy w formularzu należy podać numer konta, na które Sklep ma zwrócić należność. W przypadku przekazu pocztowego należy podać imię i nazwisko oraz adres, pod który Sprzedawca ma zwrócić należność.

 

Reklamacja towaru

Zgłoszenie reklamacji towaru

W przypadku gdy Klient zdecyduje się reklamować zakupiony produkt, może skorzystać z prawa gwarancji (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub z rękojmi (jeśli towar jest wadliwy).

Reklamacji należy dokonać w formie pisemnej:

1)      przy pomocy wydrukowanego formularza reklamacji/zwrotu dostępnego na stronie www.orienteglamour.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty”;

2)      przy pomocy poczty elektronicznej, kierując na adres e-mail bok@orienteglamour.pl oświadczenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer konta bankowego oraz numer zamówienia, informację dotyczącą produktu, opis wady, datę zakupu;

3)      drogą pocztową na adres:

         Oriente s.c.

         ul. Sępia 19/3

         30-245 Kraków

 

Odesłanie reklamowanego produktu

Reklamowany towar należy odesłać pod adres:

         Oriente s.c.

         ul. Sępia 19/3

         30-245 Kraków

Do przesyłki należy dołączyć:

         - formularz reklamacji;

         - informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady oraz okoliczności i datę wystąpienia wady;

         - dane kontaktowe, aby ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji;

         - dowód zakupu produktu – paragon lub fakturę VAT.

 Przesyłka powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona, aby nie została uszkodzona lub zniszczona podczas transportu. Koszt wysłania przesyłki z reklamowanym towarem ponosi Klient.

 

Rozpatrzenie reklamacji

 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.Jeżeli reklamowany towar ma faktyczną wadę fabryczną, Klient ma prawo żądać:

           - obniżenia ceny produktu;

            - wymiany produktu na egzemplarz wolny od wad;

            - zwrotu pieniędzy.

Sprzedawca ustosunkuje się do każdej zgłoszonej reklamacji. O postępie procesu reklamacyjnego Klient będzie na bieżąco informowany drogą e-mailową, SMS-em lub telefonicznie. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, koszt wysyłki, jaki Klient poniósł przesyłając do siedziby Sklepu reklamowany towar, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki, dlatego konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer konta bankowego.

 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

1. Formularz reklamacji towaru

2. Formularz reklamacji usługi

3. Formularz odstąpienia od umowy towaru

4. Formularz odstąpienia od umowy usługi

5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy o sprzedaży towaru

6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy o sprzedaży usługi

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl